پروژه پرعیارسازی سایت B معدن چغارت
پروژه در حال راه اندازی و نصب تجهیزات می باشد