توجه:
این صفحه جهت ثبت نام تامین کنندگان حقیقی می باشد و کاربرد دیگری ندارد

پس از ثبت نام اطلاعات شما توسط مسئولین شرکت بررسی می شود و پس از تایید به صورت پیامک جهت ورود به سایت اطلاع رسانی صورت می پذیرد

نام کاربری شما شماره موبایل و رمز عبور شما شماره ملی می باشد که می توانید پس از تایید ثبت نام نسبت به تغییر آن اقدام نمایید

در صورت صحت اطلاعات وارد شده شما به صفحه اصلی سایت هدایت می شوید